Vyhodnocení komunitního plánu za rok 2023

28. února 2024

Proběhlo vyhodnocení naplňování komunitního plánu za loňský rok.

Níže uvedená příloha obsahuje informace o naplňování jednotlivých cílů a opatření 6. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2023–2025 za rok 2023. Komunitní plán byl zpracován členy jednotlivých pracovních skupin a byl projednán Radou města Olomouce dne 10. 10. 2022 a následně byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce dne 9. 12. 2022. Plán obsahuje celkem 29 cílů a 97 opatření navržených k realizaci v období let 2023-2025. Za rok 2023 se podařilo naplnit 86 %, rozpracovat 12 % a nenaplnit jen 2 % opatření.

Děkujeme všem realizátorům opatření za spolupráci při sběru dat potřebných pro vytvoření monitorovací zprávy o naplňování cílů a opatření za rok 2023.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive